Aktualności

 


 2012-04-01 Nowy cennik na połączenia do sieci komórkowych

Wprowadziliśmy nowy bardzo atrakcyjny cennik na wszystkie połączenia
do sieci operatorów komórkowych Orange, Era,Plus,P4,CenterNet.
Szczegóły zawarte w cenniku.

 

 2012-01-01 Nowa usługa w panelu klienckim

Szanowni Państwo,

Uruchomiliśmy usługę ACR – Anonymous Call Rejection.

Po stronie klienta wystarczy w panelu klienta włączyć blokadę „bez prezentacji przychodzące”.
Nasz system bez nawiązywania połączenia odegra zapowiedz słowną „Połączenie nie może być zrealizowane.
Abonent nie przyjmuje połączeń bez prezentacji numeru"  w ramach tzw. early media.
Strona dzwoniąca do nas nie zostanie dzięki temu obciążona kosztami takiego połączenia, pomimo odsłuchania komunikatu.
Do tej pory klient który miał taką blokadę aktywną - przy próbie połączenia na jego numer z numeru z ukrytą prezentacją zwracaliśmy sygnał zajętości. 

 2011-04-14 Nowa usługa w IVR

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w usłudze IVR Kolejka uruchomiliśmy strategię LINEAR.
Umożliwia ona ustalenie kolejności agentów, do których kierowane są połączenia z kolejki.
O kolejności agentów decyduje priorytet przypisany do niego w zakładce agenci.
Jeśli na liście agentów ustawimy agentów X, Y, Z, z priorytetami odpowiednio 2,3,1,
to kolejka zawsze będzie próbowała zestawiać połączenia do agentów w kolejności: Z -> X -> Y.
Wybranie strategii LINEAR uaktywnia się następnego dnia po dokonaniu wyboru, czyli jeśli teraz zmieni się strategię na LINEAR,
to kolejką zacznie działać zgodnie z nią od rana następnego dnia, do tego czasu będzie działać wg ostatniej strategii.
Strategia LINEAR przypomina IVR Listę działającą w pętli z dodatkowymi funkcjami jak np. informowanie o ilości osób w kolejce, itp.

Po upgradzie systemu zaszła także zmiana w informowaniu agentów o czasie oczekiwania na połączenia. Jeżeli w ustawieniach kolejki jest uruchomiona opcja:
"Informuj agenta o czasie czekania", to agent odbierający połączenia usłyszy czas oczekiwania z dokładnością do sekund, jeśli czas oczekiwania nie przekracza 60 sek,
to usłyszy liczbę sek. np. 42, a jeśli czekał ponad 60 sek. to usłyszy liczbę minut i liczbę sekund: „dwa dwa” oznacza 2 minuty i 2 sekundy.

 

 2010-04-08 Własna zapowiedz "proszę o sygnał faksu"

W panelu klienta pojawiła się możliwość wybrania własnej zapowiedzi,
która będzie odgrywana na początku połączenia podczas wysyłania faxu poprzez web2fax lub email2fax.

Dzięki tej opcji przed wysłaniem faxu można przedstawić nazwę firmy i inne informację jakie uznamy za potrzebne.

Można wybrać jedną z 4 opcję:

- brak zapowiedzi
- standardową zapowiedz po polsku - proszę o sygnał faxu - ustawienie domyślne
- standardową zapowiedź po angielsku - fax signal, please
- własna

Po wybraniu opcji „własna" można wybrać spośród wgranych do repozytorium plików wav wybrany plik.
Format pliku z zapowiedzią ma być standardowy jak do IVR czyli:
WAV 16 bit, 8kHz, mono. 2009-08-27 Zmiana sposobu wybierania numerów w Polsce.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych począwszy od dnia 30 września 2009 r. ulegnie zmianie sposób wybierania numerów krajowych.

Zmiana polega na likwidacji cyfry „0" ze schematu wybierania połączeń do numerów krajowych.
W związku z tym połączenia lokalne i międzymiastowe, do sieci komórkowych, do usług sieci inteligentnej,
do sieci teleinformatycznej będą realizowane z pominięciem początkowej cyfry „0".

Począwszy od 30 września 2009 roku nastąpi likwidacja cyfry „0" w prezentacji numeru (tzw. CLIP).
Numery osób dzwoniących do Państwa będą się prezentować bez cyfry „0" na początku.
W związku z tymi zmianami zalecamy dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach aparatów telefonicznych,
central abonenckich, modemów lub innych urządzeń z zaprogramowanymi numerami.

Likwidacja cyfry „0" będzie miała wpływ na:
- usługę przekierowań, numerów skróconych, hotline oraz blokady połączeń - w tym zakresie zmiany będą dokonane automatycznie poprzez usunięcie „0" z ustawionych numerów w tych usługach,
- usługę DIAL-UP w zakresie aktywowanych numerów - w tym zakresie zmiany będą dokonane automatycznie poprzez usunięcie „0" z aktywowanych numerów,
- ustawienia książki telefonicznej w aparatach telefonicznych - abonenci powinni samodzielnie dokonać zmiany poprzez zapisanie numerów zgodnie z nowym sposobem wybierania, zmiana wpływać będzie zarówno na sposób łączenie się z numerami zapisanymi w książce jak również na prezentowania informacji o osobie dzwoniącej z uwagi na zmiany w prezentacji numeru,
- modemy - abonenci powinni samodzielnie dokonać zmiany numerów dostępowych zgodnie z nowym sposobem wybierania,
- centralki abonenckie - abonenci powinni samodzielnie dokonać zmian tablic taryfikacyjnych i zmian w konfiguracji usług w swoich centralach.

Informujemy również, że w okresie przejściowym od 30 września 2009 r. do 15 maja 2010 r.
dołożymy starań aby działały zarówno „stary" jak i „nowy" sposób wybierania numerów.
W tym okresie dla losowo wybranych połączeń realizowanych w „stary" sposób z wybraniem cyfry „0" ,
na początku numeru będzie funkcjonowała bezpłatna zapowiedź słowna informująca o zmianach w sposobie wybierania numeru. Po 15 maja 2010 r. do 15 stycznia 2011 r. zapowiedź będzie odtwarzana dla wszystkich połączeń wybieranych wg „starego" sposobu. Po odegraniu zapowiedzi połączenia będą automatycznie rozłączane.

Sposób wybierania numerów międzynarodowych nie ulega zmianie i przed numerem kierunkowym kraju docelowego w dalszym ciągu należy wybierać dwa zera „00".

Zmiana sposobu realizowania połączeń nie wpływa na sposób ich taryfikowania i ceny połączeń.2008-12-16 Wprowadzenie nowych stref numeracyjnych

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że wprowadziliśmy kolejne strefy numeracyjne, które obsługujemy
w kwestii przydziału numerów stacjonarnych.

Nowe strefy numeracyjne jakie wprowadziliśmy, to:
016 - Przemyśl
025 - Siedlce
046 - Skierniewice
082 - Chełm

W tym momencie jesteśmy jedynym operatorem w Polsce obsługującym praktycznie
teren całego naszego kraju. W sumie obsługujemy dzisiaj już 47 stref numeracyjnych !2008-06-25 Poprawa połączeń do operatorów tel.komórkowej

Szanowni Państwo,
W związku z coraz częstszymi problemami związanymi z realizacją połączeń
bez prezentacji numeru (Polska tel. kom. CLIR) do sieci ERA, wprowadziliśmy
zmiany w zasadach kierowania ruchu do sieci komórkowych bez prezentacji numeru.
Przypominamy, iż podstawowym sposobem realizacji połączeń do krajowych
operatorów komórkowych jest realizowanie połączeń z prezentacją numeru.

Taki sposób gwarantuje najwyższą jakość oraz 100% poprawność realizacji
takiego połączenia. Koszt takiego połączenia jest wypadkową ustalonych na
rynku stawek międzyoperatorskich za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych.
Z uwagi jednak na chęć niektórych klientów do jeszcze większego obniżania
kosztów połączeń komórkowych, istnieje także alternatywny sposób realizowania
połączeń na komórki (tzw. tanie komórki, komórki bez prezentacji). W systemie
billingowym takie połączenia są oznaczone jako „Polska tel. kom. CLIR".
Przypominamy jednak, iż takie połączenia mogą charakteryzować się obniżoną
jakością oraz możliwością występowania utrudnień w ich realizacji (np. problemy
z billingowaniem, problemy ze stanem konta, brak możliwości połączenia).

W związku z tym, iż koncentracja tych problemów występowała w przypadku
połączeń do sieci ERA, postanowiliśmy dokonać rozdziału operatorów. Dzięki
temu, poprzez odpowiednie ustawienia w Panelu Klienta, można zdecydować,
iż połączenia do ORANGE i PLUS, gdzie problemy pojawiają się sporadycznie,
będą realizowane tańszą metodą - bez prezentacji, a połączenia do ERY -
z prezentacją numer. Dzięki temu uniknie się problemów z zestawianiem połączeń do ERY.
Dotychczasowe ustawienia klientów nie uległy zmianie. Klienci, którzy mieli
dotychczas zaznaczoną opcję połączeń na komórki bez prezentacji, po zmianach
mają tę opcję ustawioną nadal dla ORANGE i PLUS oraz dla ERY.

Zalecamy dokonanie zmiany, poprzez wyłączenie omawianej opcji dla połączeń do ERY.
W celu dokonania zmiany w sposobie realizacji połączeń należy się zalogować do panelu
klienta i dokonać zmiany ustawień prezentacji numeru:
Menu->Telefony->Ustawienie telefonu->Prezentacja


2008-05-26 Zmienny czas przekierowań alternatywnych
Szanowni Państwo.
Wprowadziliśmy możliwość definiowania czasu, po jakim nastąpi przekierowanie w sytuacji,
gdy połączenie nie zostanie odebrane.
Domyślnie przekierowanie następuje po 25 sekundach, można jednak dokonać
modyfikacji ustawień w przedziale 10-45 sekund.
Zmiany można wprowadzić z poziomu panelu klienta w ustawienia telefonu->przekierowanie.2008-02-20 Konferencja na FULL


Rozszerzyliśmy możliwości pokoju konferencyjnego do 20 osób
jednocześnie konferujących. Takich możliwości nie potrzebuje nawet rozbudowany
zarząd dużej firmy !!! Już od dzisiaj konferencje bez granic .
Już dzisiaj konferencja na jednym numerku pomiędzy zarządem, pracownikami,
partnerami biznesowymi (franchising) ,rozproszonymi oddziałami firmy, itp.....


2008-02-19 Nagłówek FAX-u

Wprowadziliśmy możliwość definiowania dla faxów pola OD, które pojawia się w nagłówku faxu
wysyłanego od nas. Dodatkowo informacja taka pojawi się w potwierdzeniu wyświetlanym
na urządzeniach wysyłających fax na naszą platformę.

Pole to można ustawić w Panelu Klienta w Ustawieniach Faxu w zakładce Ustawienia.
Pole może składać się z max 20 znaków ze zbioru
[a-z][A-Z][0-9][spacja, kropka, podkreślenie, plus oraz nawiasy okrągłe].
Zmiana ma wpływ najdalej za 15 minut dla odbioru faxów. Dla wysyłki faxów następuje od razu.

W przypadku braku ustawień nagłówek wygląda następująco:
- dla faksów wysyłanych przez nas, pojawi się w polu OD słowo FAX
- dla faksów odbieranych przez nas, na potwierdzeniu wysłania faksu na urządzeniu nadającym pojawi się numer faksu w formacie +48.611234567.


2008-02-15 Numery skrócone

Panelu Klienta w Ustawieniach Telefonu pojawiła się nowa zakładka - Numery skrócone.
Numery Skrócone to sposób na szybkie połączenia z kilku najczęściej wybieranymi numerami.
Wystarczy, że z swojego telefonu zamiast pełnego numeru wybierzesz tylko odpowiednią
cyfrę i naciśniesz #. Usługa dostępna jest dla wszystkich użytkowników bez względu na
sposób w jaki korzystają z usługi :softphony, bramki, routery, asteriski itp.
Nie trzeba też dokonywać żadnej konfiguracji bramek itp.
W związku z wprowadzeniem tej usługi od dzisiaj nie będzie można już
zakładać jednocyfrowych numerów wewnętrznych.2008-02-12 Numery alarmowe i 112

Wprowadziliśmy zmiany w obsłudze numerów alarmowych. Do tej pory
na 112 przekierowywaliśmy numery: 997, 998 i 999.
Od dziś połączenia na nr 112, 997 i 998 kierujemy do odpowiednich służb
na numery podkładowe ustalone przez UKE dla każdej gminy i dla każdego
z numeru alarmowego. Czyli od dzisiaj można się bezpośrednio dodzwonić
do straży pożarnej i na policję.

Przypominamy o potrzebie właściwego określania lokalizacji w Panelu Klienta,
bo tylko wtedy połączenie trafi do właściwej miejscowo służby. Połączenia
na nr 999 nadal są automatycznie przekierowywane na nr 112.2007-10-06 Przekierowania na telefony zewnętrzne po IVR

Na życzenie ogromnej ilości klientów, wprowadzona została możliwość
dokonywania przekierowań dla połączeń przychodzących poprzez IVR.
Po odtworzeniu zapowiedzi IVR i wybraniu przypisanego do konkretnej
cyfry konta sip istnieje możliwość przekierowania takiej rozmowy na inny telefon,
w sytuacji gdy zdefiniowano takie przekierowanie w panelu klienta.2007-09-01 Nowe ceny na połączenia do operatorów sieci komórkowych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2007 wprowadziliśmy
nową obniżoną stawke na połączenia do operatorów telefonii komórkowej.
Nowa stawka wynosi 0,54 zł brutto z VAT za każda minutę w rozliczeniu sekundowym.
Poprzednia stawka wynosiła 0,64 zł brutto za minutę w sekundowym rozliczeniu.2007-04-17 Nowe strefy numeracyjne

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez IPEK dwóch kolejnych stref numeracyjnych:

- Słupska 059
- Sieradzka 043

Łącznie w Polsce obsługujemy już 41 stref numeracyjnych i jesteśmy Liderem na rynku
w Polsce w kwestii ilości stref !!!2007-03-07 Nowe strefy numeracyjne

Uprzejmie informujemy, że dla naszych klientów dostępne są dwie nowe strefy numeracyjne:

- Ciechanowska 023
- Suwalska 0872007-02-21 Blokada połączeń przychodzących bez prezentacji numeru

Uprzejmie informujemy o pojawieniu się w panelu klienta nowej blokady. Blokada nosi nazwę "bez prezentacji przychodzące" i umożliwia zablokowanie wszystkich połączeń przychodzących, które nie posiadają prezentacji numeru.